Paylaş

This website uses cookies. By continuing to browse this website without changing your web-browser cookie settings, you are agreeing to our use of cookies.

Find out more by reading our cookie guideline.
 

Send information

Send to more friends

Preview the email to your friend(s) Hi there, I thought you might be intrested in this

Kapat

İdeal Yıkama Sistemi: asgari seviyede su tüketimiyle azami seviyede yıkama performansı

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1624
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1619
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 5098
PageDeleted:
PageSaved: 19.06.2016 12:12:47
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 27.08.2014 16:14:46
PageCreatedBy: suma
PageChangedBy: gese
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: tr-TR
PageGUID: B6BAACD3-9E6F-4FD8-9BC5-F09CFD320C13
PageName: main pmp
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: main-pmp
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 27.08.2014 16:14:00
PageStopPublish:
PageCreated: 27.08.2014 16:14:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1624
PageDelayedPublish:
Heading: İdeal Yıkama Sistemi: asgari seviyede su tüketimiyle azami seviyede yıkama performansı
HeadingColor:
Text:

rack type dishwashers

Herhangi bir ödün vermeden, su enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın

Geleneksel yıkama sistemlerinin tersine, Electrolux Konveyörlü Bulaşık Makinelerinde İdeal Yıkama Sistemi, Enerji Tasarruf Cihazı (ESD) ve ısı

 pompası ile donatılmışlardır. Bütün bu özellikler daha az su, enerji ve deterjan tüketimi anlamına gelir. 

Electrolux İdeal Yıkama Sistemi (IWS) ile; ön-yıkamayıkama ve durulamabölümleri ayrı modüllerden oluşur ve her zonda en iyi çalışma koşullarını yaratılır.

Bulaşık makinesinin bir ucundan giren kirli bulaşıklar, makinenin diğer ucundan parlak tabaklar, bardaklar olarak çıkar.

Konveyörlü Bulaşık makineleri, otel, büyük personel yemekhaneleri ve hastanelerdeki gibi ağır hizmet amaçlı bulaşıkhaneler için ideal cihazlardır.

Tasarruf


Ön-yıkama, yıkama ve durulama modüllerini birbirinden ayıran İdeal Yıkama Sistemi (IWS) ve giriş suyunu saatte 12 kW/saat’e varan düzeyde enerji tasarrufuyla ön-ısıtabilen Enerji Tasarrufu Cihazı (ESD) deterjan (%75), su (%30) ve enerji (%30) tasarrufu sağlar.

 

 

Electrolux Modular Rack Type dishwashers

İdeal Yıkama Sistemi


Minimum su tüketimi ile 
maksimum yıkama performansı

 

İdeal Yıkama Sistemi ile donatılmış Electrolux Modüler Konveyörlü bulaşık makineleri ergonomiktir ve kullanımları kolaydır; ayrıca yüksek düzeyde hijyen ve esneklik sağlarlar.

İdeal Yıkama Sistemi IWS (Ideal Wash System) her parçayı kusursuz şekilde yıkamak için tasarlanmıştır – haftada 7 gün, günde 24 saat.

IWS’de üç ayrı alan bulunmaktadır: ön-yıkama, yıkama ve durulama. Bunlar daha az su, enerji ve deterjan tüketimini yıkama performansından ödün vermeden garanti ederler.

 

 

Ön yıkama alanı

Tipik olarak bulaşık makinesindeki en kirli suyu içerir ve mükemmel yıkama için gerekli zemini sağlar. Electrolux ön-yıkama işlemi deterjanlı, ısıtılmış yıkama bölgesi suyundan tamamen ayrılmıştır ve protein bazlı yemek kırıntılarının tabaklara yapışmasını önlemek için sadece temiz soğuk su kullanır.

Yıkama alanı


Hem durulama hem de ön-yıkama alanından izole edilmiştir. Tipik olarak deterjanın yıkama gücünü zayıflatan parlatıcılardan arındırılmıştır. Sonuç, daha az deterjan tüketimidir.

Durulama alanı


Tüm deterjanın minimum düzeyde su tüketimi ile giderilmesini sağlar.
Discover what Electrolux Rack Type dishwashers equipped with the Ideal Wash System (IWS) can do for your business

 


TextColor: #777
Image:
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft: 0
TextAndLinkAreaPositionTop: 0
TextAndLinkAreaWidth: 310
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: