Paylaş

This website uses cookies. By continuing to browse this website without changing your web-browser cookie settings, you are agreeing to our use of cookies.

Find out more by reading our cookie guideline.
 

Send information

Send to more friends

Preview the email to your friend(s) Hi there, I thought you might be intrested in this

Kapat

main

This template has no view mode

Page properties:

PageCategory:
PageLink: 1672
PageTypeID: 11
PageParentLink: 1670
PagePendingPublish:
PageWorkStatus: 4
PageFolderID: 5261
PageDeleted:
PageSaved: 05.06.2016 20:39:28
PageTypeName: [Professional] Promotion module page
PageChanged: 27.08.2014 16:13:28
PageCreatedBy: suma
PageChangedBy: gese
PageMasterLanguageBranch: en
PageLanguageBranch: tr-TR
PageGUID: 832F77F2-2813-408D-9D00-68A648A27E05
PageName: main
PageVisibleInMenu: True
PageURLSegment: main
PageChildOrderRule: 1
PagePeerOrder: 100
PageExternalURL:
PageChangedOnPublish:
PageStartPublish: 27.08.2014 16:13:00
PageStopPublish:
PageCreated: 27.08.2014 16:13:00
PageArchiveLink:
PageShortcutType: 0
PageShortcutLink:
PageTargetFrame:
PageLinkURL: /Templates/Main/Pages/Empty.aspx?id=1672
PageDelayedPublish:
Heading:
HeadingColor:
Text:

air-o-steam Touchline: optimum pişirme sonuçları için mükemmel pişirme koşulları

Şefler ve catering profesyonelleri mutfakta en iyi sonuçlara nasıl ulaşıyorlar?
Mükemmel pişirme koşullarını yaratarak!

air-o-steam Touchline ideal pişirme ortamını sağlarken aşağıdakiler sayesinde yüksek verimlilik de sunar:

Hassas nem kontrolü: patentli lambda sensör haznedeki nemin her durumda hassas, gerçek zamanlı ölçümünü garanti ederek, yiyeceğin miktarına ve kalitesine bağlı olmadan, istikrarlı pişirme sonuçları sağlar.

Muhteşem pişirme eşitliği: hazne içinde tek tip ısı dağılımı yiyeceğin kızarması, gevrekliği, lezzeti ve rayihası açısından mükemmel performansla sonuçlanır.

• Pişirme kalitesi: çok sensörlü sonda merkez ısı ölçümünü her an tam doğrulukla ve gıda güvenliği, pişirme performansı ve daha az düzeyde yiyecek kaybı konusunda optimum sonuçlarla sağlar.

Enerji ve su tasarrufu: buhar jeneratörü yiyeceğin kendisi tarafından üretilen nemi dikkate alarak sadece gerektiğinde buhar üretirken, entegre otomatik temizleme sisteminin çevreci fonksiyonları elektrik, su ve parlatıcı tüketimini optimize eder.

 

Electrolux touchline ovens

TextColor: #777
Image:
ImageAltText:
Link:
LinkProductGuid:
LinkSubCategoryGuid:
LinkText:
ExternalUrl:
TextAndLinkAreaPositionLeft:
TextAndLinkAreaPositionTop:
TextAndLinkAreaWidth:
SetFlash:
Flash:
FlashHeight:
FlashBackgroundColor: #FFFFFF
DividerSetMediaPage:
MediaPage:
FlashWidth:
FlashMovieDivider:
FlashMovieThumbnail:
FlashMovieThumbnailPositionLeft:
FlashMovieThumbnailPositionTop:
FlashMoviePage:
SetImage: